U bent hier: Informatie 2018 › Vereniging › Historie

Achtergrondinformatie over de vereniging

De oprichting

Rond 1984-1985 waren er in Nijmegen en omstreken ongeveer 25 mensen die aan triathlon deden. Dat deed men alleen en hier en daar in een groepje. Voor het zwemmen bleek er sterke behoefte te zijn aan trainingsfaciliteiten. Je kunt niet zomaar ergens zwemmen. Bij een zwemvereniging voelde men zich niet direct thuis.

Eind 1986 is er een overleg geweest met de zwemvereniging Groesbeek om afspraken te maken over zwemfaciliteiten. In zwembad De Lubert in Groesbeek zijn toen de eerste trainingen van start gegaan. De eerste trainingen hadden altijd dezelfde inhoud: 20 keer 50 meter zwemmen of 10 keer 100 meter zwemmen, gevolgd door duurzwemmen kop over kop.

In die tijd was er nog geen triatlonbond. Deze is rond dezelfde tijd als Cerberus opgericht. Almere was al wel in beeld en er waren veel regionale wedstrijden.

Er waren wel trainingen en er werd contributie betaald maar er was nog geen vereniging. Om de continuïteit te waarborgen was het nodig om een triatlonvereniging op te richten. A. Koopman nam samen met E. Severins het initiatief. Zij organiseerden een oprichtingsvergadering, de notulen hiervan en statuten. Na een tumultueuze bijeenkomst zijn de betreffende documenten door het nieuwe bestuur bij een notaris gebracht. De triatlonvereniging Nijmegen werd hiermee opgericht. Het was op dat moment januari 1988.

Het bestuur bestond toen uit de volgende personen:

  • Voorzitter: E. Severins

  • Secretaris: P. Rikken

  • Penningmeester: T. Boomgaars.

De naam

De vereniging is begonnen met de naam 'triatlonvereniging Nijmegen e.o.'

In het seizoen 1991-1992 is er een oproep in het clubblad gedaan voor een nieuwe naam voor de vereniging. Het wordt 'Cerberus'. Cerberus is de driekoppige hond uit de Griekse mythologie. De nieuwe naam prijkt voor het eerst op het clubblad van 22 maart 1992.

Aantal leden

De club groeide in het begin enorm. In een mum van tijd zat het ledental rond de 50. In de loop van de jaren is hierin even een dip geweest van 40 leden. Nu is het al jaren stabiel gebleven (momenteel rond de 70 leden). Dit liep parallel aan de groeistuipen van de triatlonsport in Nederland.

In het begin waren er ongeveer 40 leden waarvan 3 vrouwen. Geleidelijk kwamen er naar verhouding meer vrouwen bij de vereniging.

Veranderingen

De club heeft zijn fanatieke wedstrijd gerichte karakter langzamerhand verlaten, er zijn meer recreatieve leden gekomen. Een goede ontwikkeling, want alleen maar fanatieke leden trekken een vereniging niet.

Jubileum

Op 29 juni 2008 is het 20-jarig jubileum uitgebreid gevierd. Een feest met allerlei activiteiten waarbij ook partners en kinderen van de leden aanwezig waren.


Ogenblik a.u.b. ...