Bestuur

Functie Naam Email Foto
Voorzitter Alexander Vandevelde
Secretaris Meggy Keereweer  
Penningmeester Lian Roovers
Trainingscoördinator Ilse van Aarle
Algemeen bestuurslid Johan Steenbergen  

 

Secretariaatsadres TV Cerberus

De Enk 57
6581 TP Malden

 

Commissies

 

 Cross duathlon commissie

 

 

 De cross duathlon commissie is
 verantwoordelijk voor het organiseren van
 de jaarlijkse Cerberus cross duathlon.

 

 Redactie Clubblad Tribune

 

 

 De redactie van clubblad Tribune zorgt
 voor het maken van het clubblad van de
 vereniging. Het clubblad is bedoeld als een
 communicatiemiddel voor de leden, waarin
 zowel wedstrijdverslagen, andere verhalen
 en mededelingen van leden,
 bestuursmededelingen en artikelen die
 triathlon gerelateerd zijn worden opgenomen.
 Het clubblad verschijnt vier keer per jaar

 

 

 Evenementencommissie

 

 

 De evenementencommissie zorgt voor het
 organiseren van sportieve en sociale
 evenementen voor de leden van de
 vereniging en hun familieleden.
 PR-commissie

 

 

 De PR-commissie zorgt voor het werven
 van leden en het verbeteren van de
 naamsbekendheid van de vereniging.

 

 

 Website commissie

 

 

 
 Het beheer van de website is gedelegeerd
 aan de website commissie. De website
 draagt bij aan het optimaliseren van de
 informatievoorziening en aan het
 verbeteren van de  naamsbekendheid van
 de vereniging.

 

 Trainingscoördinatiecommissie

 

 

 De trainingscoördinator vormt samen met
 de trainers de trainingscoördinatie-
 commissie. Deze commissie zorgt voor de
 inhoud en het goed verloop van de
 trainingen.

 


Ogenblik a.u.b. ...