Informatie lidmaatschap

Heb je besloten lid te worden, schrijf je dan m.b.v. dit formulier in. Meer informatie over het lidmaatschap vind je hier.
Je leest hier ook wat een wedstrijdlicentie inhoudt.

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
LidmaatschapCategorie*
Vragen
Noteer uw NTB-ID (opvragen via https://mijn.triathlonbond.nl/registreren)
*
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik TV Cerberus om maandelijks de contributie van bovenstaand IBAN af te schrijven.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
*Handtekening atleet/ouder/verzorger
Vul hier uw naam in, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Akkoord?
Door het aanvinken van bijgaande checkbox geef je aan kennis te hebben genomen van:
*Het lidmaatschap van Cerberus loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt,
zonder opzegging, automatisch verlengd.
Je dient op te zeggen vóór 1 december. Indien het opzeggen plaats heeft na 1 december,
ben je de volledige contributie en eventuele kosten voor de licentie
over het volgende verenigingsjaar verschuldigd.
*Je gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met
derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Daarnaast worden gegevens getoond op een deel van de site van Cerberus,
die alleen toegankelijk is voor leden.
Opmerking