Maatregelen vanwege coronavirus: Cerberus schrapt alle activiteiten

In navolging van de aangescherpte richtlijnen van het kabinet en het RIVM om sociale contacten tot een minimum te beperken om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, ziet Cerberus zich genoodzaakt ook als vereniging aanvullende maatregelen te treffen. 
 
Met directe ingang zullen alle trainingen opgeschort worden tot ten minste 6 april 2020. Tevens zal het clubweekend worden afgelast en de algemene ledenvergadering worden verplaatst naar een nader te bepalen datum en tijd. 
 
Het bestuur beseft zich dat dit geen leuke besluiten zijn. Echter, gezien de omstandigheden achten we dit een wijs en noodzakelijk besluit. 

 Zodra bekend is wanneer de trainingen hervat kunnen worden zullen wij dit uiteraard zo spoedig mogelijk kenbaar maken.

  
Bestuur TV Cerberus
 
Nieuws Overzicht